RAL montaža

V zgodnjih devetdesetih letih so nemški strokovnjaki s področja gradbeništva, predvsem zaradi velike porabe energentov in temu primernih izpustov škodljivih emisij v ozračje, pričeli intenzivneje raziskovati možnosti varčevanja z energijo pri gradnji in že zgrajenih objektih. Med drugim so se posebej osredotočili na rege med okenskimi in vratnimi podboji ter konstrukcijo. Takšna mesta so potencialna nevarnost za nastanek toplotnih mostov, če niso pravilno izvedena. Glede na fizikalno delovanje zgradb v okolju, so strokovnjaki ob raziskavah ugotovili izjemno velike izgube na teh predelih, ki lahko v skupni vrednosti toplotnih izgub na zgradbi predstavljajo tudi do 25 odstotkov. Dodatno na teh delih zaradi toplotnega mostu in posledično kondenzacije prihaja do plesnenja v notranjosti rege, v hujših primerih pa celo izven rege, na konstrukciji oz zidu-špaleti. Posledica tega je lahko propad oken, če gre za lesena, vsekakor pa gre za izjemno škodljivo mikroklimo v notranjosti prostorov. Te vrste plesni so zelo nevarne za zdravje ljudi, zlasti majhnih otrok ter bolnih in starejših.

V nadaljevanju so na osnovi teh analiz strokovnjaki izdelali neke vrste pravila, kako pravilno izvesti montažo zunanjega stavbnega pohištva, da se tem neželenim zapletom izognemo. Za osnovo so služile evropske smernice EnEV, po inštitutu za zagotavljanje kakovosti blaga in storitev, pa so jih kratko poimenovali “Smernice RAL”.

V primeru montaže po evropskih smernicah EnEV oz RAL, gre za tesnjenje rege po osnovnem principu, “znotraj bolj tesno kot zunaj” in sicer v desetkratnem razmerju tesnosti rege v korist notranjosti. Tesnjenje je sestavljeno iz treh nivojev, notranje paro-neprepustne ovire, zunanje paro-difuzne ovire ter toplotne in zvočne izolacije v funkcionalnem delu rege.

Za uspešno izvedbo tovrstne montaže je zelo pomembno načrtovanje že ob izdelavi projektne dokumentacije ali vsaj pri izmeri stavbnega pohištva na objektu. Ne samo tesnjenje, pač pa tudi priprava podlag in sidranje zunanjega stavbnega pohištva, sta enako pomembni obdelovalni fazi, za uspešno izvedbo energijsko varčnega tesnjenja.

V tem obdobju je tudi Slovenija s svojo zakonodajo počasi sledila evropskim uredbam in standardom, ki predpisujejo energijsko varčne načine vgradnje različnih gradbenih elementov ko so: Zakon o graditvi objektov, Tehnična smernica,  EN SIST 14 351-1,… Pravilnik učinkovite rabe energije v stavbah (PURES), že zahteva ustrezne ukrepe za izboljšanje toplotne učinkovitosti, ni pa ekspliciten za določene detajle in izraze, ki deležnike pogosto zavede. Ne glede na poimenovanje: EnEV, RAL, O NORM B 5320,… se vedno zasleduje enak cilj, glede na osnovni princip tesnjenja.

Podjetje Madizajn Zg. Pirniče d.o.o., zaradi pomembnosti tematike, za arhitekte, načrtovalce, proizvajalce in vgrajevalce stavbnega pohištva, že od leta 2003 prireja teoretična in praktična izobraževanja, od leta 2007, pa podeljuje tudi Certifikat, ki potrjuje, da so deležniki prisostvovali izobraževanju o moderni in energijsko varčni vgradnji zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL, s sistemi, ki jih podjetje dobavlja. Ta poleg razgledanosti v stroki, daje tudi konkurenčno prednost, pri tem pa investitorji dobijo občutek varnosti, glede uporabe ustreznih sistemov.

Več informacij:

Strokovni članki:

 • Hišne Dividende
 • Pravilna vgradnja sodobnega stavbnega pohistva_Gr_909_Madizajn
 • Gradbenik_Pravilna vgradnja stavbnega pohistva_9 09 Madizajn
 • RAL montaža; Madizajn; 12/07/09
 • Pravilna vgradnja stavbnega pohistva; Madizajn; G14
 • Pravilna in varcna vgradnja stavbnega pohistva_RAL_madizajn_511868M
 • Montaza stavbnega pohistva po smernicah RAL_Gr_9_08_Merkur
 • Vgradnja oken po smernicah RAL; Delo in Dom; Madizajn prispevek; 08/04/08
 • Izbira in nakup stavbnega pohistva_Prispevek Mojdom_15/04/08
 • Gradbeni katalog_Stavbno pohistvo_MojDom_Podrobnosti_0907
 • Gradbenik_Grobovsek_toplotni_mostovi_8307
 • Moderna vgradnja oken po smernicah RAL_151206